Udruga Peti element

Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Cilj

Poticanje, promicanje i razvijanje nezavisnog kulturnog, umjetničkog, kreativnog izražavanja i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, unapređenje svih oblika aktivnosti na području izvedbene i vizualne umjetnosti te audiovizualnog stvaralaštva, poticanje međunarodne suradnje, poticanje na odgoj i obrazovanje te poticanje pružanja socijalne pomoći i podrške kako bi se na taj način doprinijelo podizanju sveukupne kvalitete života u zajednici.

Djelatnosti

• poticanje umjetničkog izražavanja pojedinca i skupina organiziranjem događaja multimedijalnog sadržaja članova udruge sukladno posebnim propisima • organiziranje savjetovanja i predavanja iz područja djelovanja Udruge za svoje članove s ciljem poticanja i unapređivanja stvaralaštva i kreativnosti djece, mladih i odraslih • organiziranje radionica i tečajeva s ciljem jačanja kulturnih, umjetničkih, kreativnih i socijalnih potencijala članova udruge sukladno posebnim propisima • poticanje međunarodne suradnje u svrhu zaštite okoliša i prirode te unapređenja zdravlja • poticanje emocionalnog, mentalnog i duhovnog razvoja pojedinca putem stjecanja novih znanja i vještina • poticanje na odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode u svrhu poticanja, unaprjeđenja i povezivanja pojedinaca i grupa u njihovom razvoju i ostvarenju njihovih potencijala, njihovom radu na pozitivnim osobnim i društvenim promjenama i izgradnja kvalitetnijeg stila života i rada; • pomaganje i poticanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece, mladih i odraslih s izvaninstitucionalnim aktivnostima odgoja i obrazovanja; • poticanje pružanja socijalne podrške i pomoći djeci, mladima i odraslima, sukladno posebnim propisima • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, • obavlja izdavačku djelatnost iz područja djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima • razvijanje solidarnosti i dobrovoljnosti (volonterizma) kao temeljnih društvenih vrijednosti od značaja za razvoj društvene zajednice • promicanje društveno korisnih znanja i vještina, sukladno posebnim propisima • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih statutom.

Info

Mob. 00385958036869
A.Hebranga 1 23000 Zadar
IBAN HR0324020061100680023
OIB 20400915313